A) Vállalati ügyek

A „Vállalati ügyek” főkategóriában azon vállalatok jelentkezését várjuk, melyek etikus, felelősségteljes szereplői az üzleti életnek, prioritás számukra az értékteremtő gazdasági, környezeti és társadalmi aspektus, valamint az igazságosság és az átláthatóság. Fő alapelv, hogy a vállalat felelősséget vállal munkatársakért, üzleti partnerekért, vállalati környezetének jólétéért. Célja a hosszú távú fenntartható növekedés, melynek kulcsát többek között az érintettek jólétének biztosításában látja. 

Alkategóriák: 

 1. Szervezetfejlesztés és a munkavállalókat érintő fejlesztések
 2. Értékalapú gazdálkodás, etikus vállalat, nemes ügyhöz kapcsolódó marketing, design megoldások a hátrányos vásárlói szegmensek számára
 3. Együttműködésen alapuló nonprofit projektek (partnerség és szponzoráció)
 4. Együttműködésen alapuló gazdasági projektek (partnerség és szponzoráció)
 5. Egyéb
B) Szociális ügyek

A „Szociális ügyek” főkategóriában azokat a pályázatokat várjuk, melyek a felelősségvállalás aspektusaiból a közösségfejlesztés és a társadalom értékeinek illetve kulturális értékeink megőrzésére, átadására, a társadalmi részvétel maximalizálásra, az átláthatóságra és az esélyegyenlőség javítására ösztönöznek.

Alkategóriák:

 1. Képessététel és közösségfejlesztés, tanulási folyamatok
 2. Esélyegyenlőség, felelősségvállalás, adományozás, hátrányos helyzetű csoportok segítése
 3. Értékmentő, értékátadó tevékenységek (kulturális értékmentés, gyerek esély, Z generáció, mint célcsoport)
 4. Tudatos állampolgárságot elősegítő projektek, önkéntesség, átláthatóság és kommunikáció, elszámol(tat)hatóság, fogyasztóvédelem és szakpolitikai együttműködés, lobbizás
 5. Eseti megoldások, rövidtávú projektek, egyszemélyes projektek
C) Környezeti ügyek

Ebben a kategóriában azon cégek nevezését várjuk, melyek döntéseiben meghatározó elemként jelenik meg a környezet iránti elkötelezettség (környezetmenedzsment, ökohatékonyság). Legfőbb irányelvük, hogy a gazdasági hasznot, profitszerzést és a környezeti hatást együttesen mérlegelik. Várjuk azok pályázatait, akik sikeres projektet vagy programot hajtottak végre az alábbi alkategóriák valamelyikében (alkategóriák):

 1. Fenntarthatósági nonprofit projektek
 2. Fenntarthatósági gazdasági projektek, fair trade
 3. Egyéb fenntartható projekt (pl.: rendezvény, iroda, kommunikáció)
 4. Energia és hulladékgazdálkodást érintő projektek
 5. Zöld innováció
D) Integrált CSR/Impact befektetések

A főkategóriába olyan vállalatok jelentkezését várjuk, melyek üzleti tevékenysége teret ad – a profitszerzés mellett –, a pozitív társadalmi, valamint környezeti változások elősegítésének. Vagyis vállalati folyamataik is társadalmilag és ökológiailag fenntarthatók, így a CSR aktivitás a termékek és szolgáltatások teljes életciklusára vonatkozhat (pl. termékfejlesztés, értékhozzáadási lánc, élettartam és újrahasznosítás).

 Alkategóriák: 

 1. Integrált CSR projekt megvalósulása
 2. Új termék, szolgáltatás, technológia bevezetése